Αρθρογραφία


Εκλογές της 'Ενωσης Συντακτών ΗΤΛΣΥΜ

Ένωση Συντακτών συντακτική ομάδα | 11/03/2019

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και Λοιπών Σύγχρονων Μέσων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019, στις 11.00 π.μ., στην έδρα της ένωσης.  Όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει υποψηφιότητα, θα πρέπει να το κάνει μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και για το 2018. Όσοι δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία των εκλογών καταβάλει την ετήσια συνδρομή, θα μπορούν να το κάνουν ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους σε αυτές. Για τις ανάγκες των εκλογών θα συγκροτηθεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία θα επιλεγούν την ημέρα των εκλογών, πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Όποιος δεν μπορεί να παρίσταται τη συγκεκριμένη ημέρα, μπορεί να ψηφίσει μέσω Skype την Κυριακή 24 Μαρτίου από τις 11.30 έως τις 12.30 ή εξουσιοδοτώντας άλλο μέλος εγγράφως (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ). Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία από Τρίτη, 19 Μαρτίου έως Σάββατο 23 Μαρτίου. Εξουσιοδοτήσεις με διαφορετική ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές.Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: